Asociacijos steigimo planai

Dokumentų parengimas Steigimas internetu Internetu + adresas Steigimas notaro biure
Pavadinimo rezervavimas
Dokumentų parengimas
“Registrų centro” mokesčiai
Asociacijos įsteigimas
Antspaudas
Registracijos adresas
Notaro atlygis

ASOCIACIJOS STEIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMAS

Užsakę Asociacijos steigimo dokumentų parengimo paslaugą:

Jūs gausite:

Rezervuotą Asociacijos pavadinimą;
Parengtus Asociacijos steigimo dokumentus.

Papildomos išlaidos:

VĮ „Registrų centras“ 31 EUR;
Notarui 55-150 EUR;
Antspaudas 20-30 EUR (nėra privalomas).

Jums reikės:

Steigimo dokumentus pristatyti notarui;
Patvirtintus dokumentus pristatyti VĮ „Registrų centras“;
Įregistruotus Asociacijos steigimo dokumentus pasiimti iš VĮ „Registrų centras“;
Pasigaminti Asociacijos antspaudą (neprivaloma).

ASOCIACIJOS STEIGIMAS INTERNETU

Užsakę Asociacijos steigimo internetu paslaugą:

Jūs gausite:

Internetu įsteigtos Asociacijos dokumentus.

Papildomos išlaidos:

Antspaudas 20-30 EUR (neprivalomas).

Jums reikės:

Su elektroniniu sertifikuotu parašu atvykti į mūsų biurą;
Turėti patalpų, kuriose bus registruojama Asociacija, savininkų sutikimą, pasirašytą elektroniniu sertifikuotu parašu;
Pasigaminti Asociacijos antspaudą (neprivaloma).

ASOCIACIJOS STEIGIMAS INTERNETU PLIUS

Užsakę Asociacijos steigimo internetu PLIUS paslaugą:

Jūs gausite:

Internetu įsteigtos Asociacijos dokumentus;
Registracijos adresą;
Asiciacijos antspaudą.

Papildomos išlaidos:

NĖRA

Jums reikės:

Su elektroniniu sertifikuotu parašu atvykti į mūsų biurą.

ASOCIACIJOS STEIGIMAS NOTARO BIURE

Užsakę Asociacijos steigimo notaro biure paslaugą:

Jūs gausite:

Įsteigtos Asociacijos dokumentus;
Registracijos adresą;
Asociacijos antspaudą.

Papildomos išlaidos:

NĖRA

Jums reikės:

Asociacijos steigimo dokumentus pasirašyti notaro biure;
Įregistruotus Asociacijos steigimo dokumentus pasiimti iš VĮ „Registrų centras“.

Asociacijos steigimas

Asociacija – tai organizacija, vienijanti tam tikrų interesų turinčius fizinius ir juridinius asmenis. Dažniausiai asociacija steigiama suvienyti tam tikros profesijos ar pomėgių žmones ir įmones. Pavyzdžiui, gali būta šunų kirpėjų asociacija ar varžtus parduodančių įmonių asociacija. Tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad asociacijos nariai neatsako savo turtu už jos veiklą. Viešasis juridinis asmuo reiškia, kad tai yra atvira įstoti organizacija, savo veiklą vykdanti viešai ir atvirai – viešai deklaruojanti narių skaičių ir pateikianti išsamų jų sąrašą, taip pat atskleidžianti tam tikrus finansinius duomenis – finansavimo šaltinius ir t.t.

Asociacija visų pirma reikalinga tam tikroms įmonėms. Nauda gali būti įvairi. Tai ir savireguliavimo galimybė, kolektyvinis tam tikrų teisių gynimas, lobistinė veikla, tam tikri mokymai, renginiai, parodos, konferencijos ir t.t.

Asociacijos steigimas nėra labai sudėtingas procesas. Visas pagrindinis darbas yra tinkamų dokumentų parengimas. Asociaciją steigti gali mažiausiai trys fiziniai ir/arba juridiniai asmenys. Asociacija valdoma visų narių susirinkime priimtais nutarimais. Už darbą asociacijos labui tam tikriems nariams gali būti mokamas atlyginimas. Aišku, viskas numatoma asociacijos steigimo dokumentuose ir įstatuose.

Ko reikia steigiant asociaciją

Būtinas pirmasis narių susitikimas ir nutarimas steigti asociaciją. Po to asociacijos steigimo sutartis. Taip pat reikalingi konkretūs įstatai, numatantys, kaip bus valdoma asociacija, kokia jos veikla, finansavimo šaltiniai, kas ir kaip ją administruos ir t.t.

Visi dokumentai gali būti tvirtinami pas notarą, arba pasirašant elektroniniu paštu. Tada asociacija steigiama internetu. Taip greičiau ir patogiau.

Call Now Button