Jūs gausite:

Parengtus dokumentus;
PVM mokėtojo registravimo pažymėjimą.

Jums reikės:

Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną.

SAVANORIŠKAS REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJŲ REGISTRE

  • Kiekviena įmonė gali savanoriškai registruotis PVM mokesčių mokėtojų registre, nepriklausomai nuo to ar ji jau vykdo ekonominę veiklą, ar tik ketina ją vykdyti.

LIETUVOS ĮMONĖS REGISTRUOTIS PVM MOKĖTOJŲ REGISTRE PRIVALO KAI:

  • Lietuvoje gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių yra didesnis nei 45000 €
  • Tie patys ir susiję asmenys valdo kelias įmones. Visų įmonių gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių yra didesnis nei 45000 € (neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens gauto atlygio suma yra mažesnė už nustatytą 45 000 € sumą)
  • Asmenys, kurie Lietuvoje iš kitų ES narių įsigyja prekių, kurių vertė per paskutinius kalendorinius metus buvo didesnė nei 14000 € ir tikėtina, kad einamaisiais kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė bus didesnė nei 14000 €.

UŽSIENIO ĮMONĖS REGISTRUOTIS PVM MOKĖTOJŲ REGISTRE PRIVALO KAI:

  • Iš Lietuvos tiekia prekes į kitas ES valstybes ar valstybes už ES ribų.
  • Kai vykdoma nuotolinė prekyba iš kitos ES valstybės. Tiekiamų prekių vertė pastaraisiais kalendoriniais metais viršijo 35000 €
  • Tiekia prekes ar paslaugas Lietuvos Respublikoje (nuo ekonominės veiklos pradžios)
  • Perka prekes ar paslaugas iš kitų ES valstybių. Per kalendorinius metus įsigytų prekių vertė didesnė nei 14000 €.
Call Now Button