Viešosios įstaigos steigimo planai

Dokumentų parengimas Steigimas internetu Internetu + adresas Steigimas notaro biure
Pavadinimo rezervavimas
Dokumentų parengimas
„Registrų centro” mokesčiai
VšĮ įsteigimas ir JADIS, JANGIS pateikimas
Antspaudas
Registracijos adresas
Notaro atlygis

VšĮ STEIGIMO DOKUMENTŲ PARENGIMAS

Užsakę VšĮ steigimo dokumentų parengimo paslaugą:

Jūs gausite:

Rezervuotą VšĮ pavadinimą;
Parengtus VšĮ steigimo dokumentus.

Papildomos išlaidos:

VĮ „Registrų centras“ 31 EUR;
Notaras 155-330 EUR;
Antspaudas 20-30 EUR (nėra privalomas).

Jums reikės:

Steigimo dokumentus pristatyti notarui;
Patvirtintus dokumentus pristatyti VĮ „Registrų centras“;
Įregistruotus VšĮ steigimo dokumentus pasiimti iš VĮ „Registrų centras“;
Pasigaminti įmonės antspaudą (neprivaloma).

VšĮ STEIGIMAS INTERNETU

Užsakę VšĮ steigimo internetu paslaugą:

Jūs gausite:

Internetu įsteigtos VšĮ dokumentus.

Papildomos išlaidos:

Antspaudas 20-30 EUR (neprivalomas)

Jums reikės:

Pasirašyti parengtus steigimo dokumentus elektroniniu sertifikuotu (mobiliu) parašu;
Turėti patalpų, kuriuose bus registruojama VŠĮ, savininkų sutikimą, pasirašytą elektroniniu parašu;
Pasigaminti įmonės antspaudą (neprivaloma).

VšĮ STEIGIMAS INTERNETU PLIUS

Užsakę VšĮ steigimo internetu PLIUS paslaugą:

Jūs gausite:

Internetu įsteigtos VšĮ dokumentus;
Registracijos adresą;
Įmonės antspaudą.

Papildomos išlaidos:

NĖRA

Jums reikės:

Pasirašyti parengtus steigimo dokumentus elektroniniu sertifikuotu (mobiliu) parašu;

VšĮ STEIGIMAS NOTARO BIURE

Užsakę VšĮ steigimo notaro biure paslaugą:

Jūs gausite:

Įsteigtos VšĮ dokumentus;
Registracijos adresą;
Įmonės antspaudą.

Papildomos išlaidos:

NĖRA

Jums reikės:

VšĮ steigimo dokumentus pasirašyti notaro biure;
Įregistruotus VšĮ steigimo dokumentus pasiimti iš VĮ „Registrų centras“.

VšĮ steigimas

Viešoji įstaiga – ne pelno siekiantis ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad VšĮ steigėjai nerizikuoja savo asmeniniu turtu. Viešosios įstaigos steigėjai vadinami dalininkais. Steigėjais gali būti tiek kiti juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys.

Viešosios įstaigos tikslai – tenkinti viešąjį inetresą, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ dažniausiai vykdo šias veiklas: sveikatos apsaugos, švietimo, laisvalaikio ir kitokių projektų, kurie nesiekia pelno. Tai reiškia, kad visas VšĮ pelnas nėra išmokamas nariams, kaip dividendai UAB, ar kaip avansinis pelnas MB. Visas VšĮ pelnas turi būti skiriamas viešajam interesui tenkinti, tolimesnių projektų finansavimui.

Kada tikslinga steigti viešąją įstaigą?

Viešosios įstaigos gali būti steigiamos įvairioms veikloms vykdyti. Valstybinės institucijos steigia tam tikrą veiklą vykdančias įstaigas, pavyzdžiui, ligonines, poliklinikas, įvairius medicininių paslaugų kabinetus. Viešosios įstaigos steigiamos, nes jos neturi tikslo pasipelnyti, o privalo padėti visuomenės ir bendruomenės nariams.

Kitas svarbus atvejis – mokymosi tikslai. Taip privatūs asmenys, komercinės įmonės ir, žinoma, valstybinės institucijos steigia įvairius mokslo projektus organizuojančias VšĮ. Tokios VšĮ užsiima įvairių kursų, seminarų, mokymų organizavimu vietinei ir visos Lietuvos bendruomenei.

Laisvalaikio praleidimas yra kita svarbi priežastis steigti viešąją įstaigą. Tai įvairios sporto, laisvalaikio organizacijos, sporto, meno renginių organizatoriai ir t.t.

Dar viena svarbi priežastis steigti viešąją įstaigą – galimybė gauti bendruomenės finansinę paramą, per skiriamus 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. Tokia privilegija naudojasi įvairūs paramos, labdaros fondai, bendruomenių centrai, profesinės organizacijos ir t.t.

VšĮ steigimas ir buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra sudėtingas procesas, tačiau reikalauja profesionalo turimų įgūdžių ir žinių, ypač, kai VšĮ dirba samdomi darbuotojai.

Prieš steigdami viešąją įstaigą, pasikonsultuokite su mumis NEMOKAMAI.

Call Now Button