Įstatinio kapitalo didinimas naudojant elektroninį sertifikuotą parašą

Jūs gausite:

Parengtus įstatinio kapitalo didinimo dokumentus;
Naujus įmonės įstatus.

Jums reikės:

Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną;
Pateikti reikiamus įmonės dokumentus pagal atsiųstą sąrašą;
Įmonės direktoriui su elektroniniu sertifikuotu parašų atykti į mūsų biurą.

Įstatinio kapitalo didinimas dokumentus tvirtinant notaro biure

Jūs gausite:

Parengtus įstatinio kapitalo didinimo dokumentus;
Naujus įmonės įstatus.

Jums reikės:

Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną;
Pateikti įmonės dokumentus pagal atsiųstą sąrašą;
Parengtus dokumentus pasirašyti notaro biure;
Dokumentus pristatyti VĮ „Registrų centras“;
Pasiimti pakeistus įstatus.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Jūs gausite:

Parengtus įstatinio kapitalo mažinimo dokumentus;
Naujus įmonės įstatus.
Rezervuotą laiką notaro biure;
Antspaudą.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas:

Mažinant akcijų nominalią vertę
Anuliuojant akcijas

Jums reikės:

Užpildyti mūsų atsiųstą klausimyną;
Pateikti įmonės dokumentus pagal atsiųstą sąrašą;
Dokumentus pristatyti VĮ “Registrų centras”;
Pasiimti pakeistus įstatus.

Įstatinis kapitalas mažinamas:

Bendrovės nuostoliams panaikinti
Anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas
Akcininkams išmokėti bendrovės lėšų dalį
Ištaisyti įstainio kapitalo didinomo metu padarytas klaidas
Call Now Button