Pavadinimo keitimas internetu, kaina 349 Eur.

Įmonės ( juridinio asmens) pavadinimo pakeitimą galima atlikti ir naudojantis sertifikuotu elektroniniu parašu ir dokumentus tvirtinant notaro biure.

Įmonės pavadinimo pakeisite greičiau ir pigiau, jei tai darysite naudodamiesi elektronimiu parašu. Keičiant įmonės pavadinimą, naudojant elektroninį sertifikuotą paraša

Papildomos išlaidos:

NĖRA.

Jums reikės:

Užpildyti mūsų atsiųstą anketą;
Pasirašyti parengtus dokumentus;
Naudojant sertifikuotą elektroninį parašą , dokumentus pateikti VĮ “Registrų centras” ( dokumentus galėsite pateikti atvykę į mūsų biurą arba konsultuojant mūsų specialistams pateikti iš savo kompiuterio).

Dokumentų parengimas įmonės pavadinimo keitimui notaro biure, kaina: 349 Eur.

Įmonės ( juridinio asmens) pavadinimo pakeitimą galima atlikti ir naudojantis sertifikuotu elektroniniu parašu ir dokumentus tvirtinant notaro biure.

Įmonės pavadinimo pakeisite greičiau ir pigiau jei tai darysite naudodamiesi elektronimiu parašu. Keičiant įmonės pavadinimą, naudojant elektroninį sertifikuotą paraša

Papildomos išlaidos:

Mokestis notarui 100-200 Eur.

Jums reikės:

Pateikti įmonės steigimo dokumentus (pagal pateiktą sąrašą);
Užpildyti atsiųstą klausimyną;
Atvykti į notaro biurą pasirašyti parengtus dokumentus.
Notaro patvirtintus dokumentus pristatyti ir pasiimti iš VĮ “Registrų centras”.
Call Now Button