Mažoji bendrija

Mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių. Mažosios bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į mažąją bendriją, taip pat mažosios bendrijos nario teises įgijęs fizinis asmuo. Mažosios bendrijos nario įnašas yra nariui nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas mažajai bendrijai. Įnašu gali būti pinigai ar kitoks turtas, negali būti darbai ir paslaugos. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa mažosios bendrijos nuosavybe. Mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija. Su mažosios bendrijos vadovu sudaroma civilinė (paslaugų) sutartis.
Mažosios bendrijos organai gali būti: tik mažosios bendrijos narių susirinkimas (tokiu atveju mažosios bendrijos narių susirinkimas yra kartu ir mažosios bendrijos valdymo organas) arba mažosios bendrijos narių susirinkimas ir mažosios bendrijos vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas.
Su  mažosios bendrijos nariais nesudaromos darbo sutartys, todėl jų gautoms pajamoms taikomos kitos apmokestinimo taisyklės nei darbuotojų gaunamam darbo užmokesčiui.

Mažosios bendrijos pelnas gali būti paskirstomas tokiais būdais:

1) Avansu išmokamas pelnas:
·         Mažosios bendrijos lėšos jos nario asmeniniams poreikiams;
·         Mažosios bendrijos pelno dalis už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.
2) Pelno paskirstymas pasibaigus finansiniams metams.
Mažosios bendrijos pelno dalis, skirta mažosios bendrijos nariams, paskirstoma kiekvienam nariui proporcingai jo įnašo dydžiui (galima nustatyti ir kitokią pelno paskirstymo tvarką).

Mažosios bendrijos privalumai:

·         Ribota narių civilinė atsakomybė, t.y. mažosios bendrijos nariai rizikuoja tik savo įnašu, taip apsaugodami savo asmeninį turtą;
·         Netaikomas minimalaus įstatinio kapitalo reikalavimas (steigiant UAB reikia turėti 2500 € );
·         Mažosios bendrijos narys gali dirbti bendrijoje nesudarydamas darbo sutarties, todėl nereikia mokėti didelių mokesčių nuo darbo užmokesčio. Lėšų asmeniniams poreikiams galima gauti išsimokant pelną avansu;
·         Mažajai bendrijai nebūtinas vadovas;
·         Galima lengvai pasitraukti iš mažosios bendrijos atsiimant savo įnašą, galima parduoti ar kitaip perleisti nario teises kitiems asmenims.

Mažosios bendrijos trūkumai:

·         Steigėjas gali būti tik fizinis asmuo, steigėjų negali būti daugiau kaip 10;
·         Nėra aiški balsavimo, pelno paskirstymo sistema, todėl galimi mažosios bendrijos narių tarpusavio ginčai;
·         Buhalterinė apskaita nėra supaprastinta, gali būti sunku išsiversti be buhalterio (ypač jei mažoji bendrija turi darbuotojų ar yra PVM mokėtoja).

Nusprendėte pradėti verslą ir dar nežinote, kuri įmonė yra geriausia Jūsų pasirinktai veiklai vykdyti? Laukiame atvykstant nemokamai konsultacijai Vilniuje ir Kaune.

Call Now Button