Kas yra gyventojų pajamų mokestis

Gyventojų pajamų mokestį (GPM) moka pajamų gavę nuolatiniai Lietuvos gyventojai arba nenuolatiniai gyventojai, pajamas gavę iš mūsų šalyje esančio šaltinio. Dažniausi pajamų šaltiniai, už kuriuos taikomas gyventojų pajamų mokestis yra:

  • su darbo santykiais susiję pajamos;
  • pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai);
  • autoriniai atlyginimai, honorarai;
  • dovanos ar prizai, gauti ne iš darbdavio;
  • pajamos iš turto nuomos;
  • ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos.

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos įsigalios nauji gyventojų pajamų mokesčio tarifai, kurie bus siejami ir su gautų pajamų dydžiu pagal VDU.

Pateikiame įsigaliosiančius GPM tarifus dažniausiai sutinkamiems pajamų šaltiniams

Darbo užmokesčio GPM:

20 proc., jei metinė suma neviršys 120 VDU (VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti) (2019 m.), 84 VDU 2020 m., 60 VDU 2021 m.

27 proc., darbo užmokesčio daliai, kuri viršija aukščiau nurodytus VDU skaičius.

15 proc. galios 2018 m. ar anksčiau apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ir vėliau.

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, ilgalaikio darbo išmokoms:

15 proc. GPM. Toks pats GPM bus mokamas ir už pirmas ligos dienas mokamai darbdavio išmokai.

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai):

15 proc. GPM, nepriklausomai nuo išmokėtos sumos.

MB (mažosios bendrijos) vadovų, kurie nėra tos MB nariai GPM dydis nuo 2019 m

Kadangi MB vadovas, kuris nėra MB narys, dirba pagal civilinę paslaugų sutartį, jam išmokamos išmokos nėra laikomos susijusiomis su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, ir jos liks apmokestinamos pagal 15 proc. tarifą. Šioms pajamoms taip pat netaikomas NPD – neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau jei MB vadovo metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant pajamų iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių, dividendų ir individualios veiklos) viršys 120 VDU sumą, tai ją viršijanti suma jau bus apmokestinama 20 proc. tarifu.

Šaltinis: www.vmi.lt

Call Now Button