Pirmi žingsniai įsteigus VšĮ – kas po ko atliekama?

  1.  Antspaudo gamyba.
  2. Direktoriaus įdarbinimas.
  3. Banko sąskaitos atidarymas.
  4. Registravimas mokesčių mokėtojų registre.
  5. Registravimasis paramos gavėju (neprivaloma).
  6. Registravimas PVM mokėtoju (neprivaloma).

1. Pirmas žingsnis įsteigus įmonę: antspaudo gamyba. Turėdami Įsteigtos VšĮ Elektroninį sertifikuotą išrašą (registracijos pažymėjimą) galėsite pateikti užsakymą antspaudo gamybai. Antspaudo gamyba užtrunka vieną darbo dieną. Antspaudo kaina yra apie 20-40 €.

2. Apie direktoriaus įdarbinimą reikia pranešti teritoriniam SODROS skyriui pateikiant forma 1-SD (PRANEŠIMAS APIE APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PRADŽIĄ). Įmonėms, kurių buhalterinę apskaitą tvarko UAB „Apskaita AG“ su nemokamai paruošta forma 1-SD paruošia IG-1 ir Raštą „Dėl teisės naudotis EDAS draudėjų portalo draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis suteikimo“. Įgaliojimas suteikia teisę mūsų darbuotojams elektroniniu parašu pasirašyti deklaracijas ir jas pateikti elektroniniu būdu.

3. Skirtingai nei steigiant UAB, VšĮ banko sąskaitą reikia atidaryti kai VšĮ jau įregistruota. Viešosios įstaigos direktoriui reikia nuvykti į banką  ir atidaryti atsiskaitomąją sąskaitą, kartu gali pasirašyti ir kitas VšĮ ir banko sutartis, užsisakyti banko kortelę, internetinę bankininkystę. Banke būtina turėti VšĮ Elektroninį sertifikuotą išrašą (registracijos pažymėjimą) ir antspaudą. Skirtinguose bankuose galite užtrukti nuo 20 min iki 4-5 valandų.
Į atidarytą banko sąskaitą VšĮ steigėjai (dalininkai) gali pervesti steigimo sutartyje numatytą įnašą.

4. Visos naujos įmonės privalo registruotis mokesčių mokėtojų registre. Apie tai valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) praneša išsiųsdama registruotą laišką įsteigtos įmonės registracijos adresu. VMI reikia pristatyti FR-0671 formą. Įmonės direktorius pristatęs FR-0671 gali pasirašyti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį ir įgalioti buhalterinę apskaitą tvarkančią įmonę ar asmenį teikti deklaracijas.

5. VšĮ gali būtį paramos gavėja. Kad VšĮ galėtų gauti paramą jai VĮ „Registrų centras” turi suteikti paramos gavėjo statusą. VšĮ, turinti paramos gavėjo statusą pateikia VMI laisvos formos pranešimą, kuriame nurodo banko sąskaitą į kurią gaus paramą.

6. Įmonė, kuri ketina vykdyti ekonominę veiklą, pvz., ketina tiekti PVM apmokestinamas prekes ar teikti paslaugas, gali savanoriškai užsiregistruoti PVM mokėtoja. Įmonė pateikia Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą FR0388 formą. Raštu atsako į VMI atsiųstus klausimus, pateikia dokumentus. Dažniausiai VMI darbuotojai prašo pateikti gautas ir išrašytas sąskaitas-faktūras, pasirašytas sutartis, sutarčių projektus. Sprendimas įregistruoti įmonę PVM mokėtoju (ar neregistruoti) priimamas per 7 darbo dienas.

Call Now Button