UAB registravimas vyksta VĮ REGISTRŲ CENTRAS. Ką reikia žinoti, norint įregistruoti UAB:

1) Bendrovės pavadinimą. Registruojant UAB būtina pasirinkti tokį pavadinimą, kuris nesutampa su jokios kitos įmonės pavadinimu ir nėra registruotas kaip prekinis ženklas ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir visame pasaulyje. Taip pat pavadinimas turi atitikti lietuvių kalbos komisijos keliamiems reikalavimams.
2) UAB registracijos adresą. Kiekviena įmonė, nepriklausomai nuo jos teisinės formos (UAB, VšĮ, IĮ, ir t.t.) turi turėti registracijos adresą.
3) Steigėjų (akcininkų) duomenis. Fizinio asmens: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas (registruota gyvenamoji vieta). Juridinio asmens: pavadinimas, kodas, registracijos adresas, įgalioto asmens kontaktiniai duomenys.
4) Būsimo UAB vadovo duomenis. Vardas, pavardė, asmens kodas, registruotas gyvenamasis adresas, kontaktinė informacija.
5) UAB įstatinio kapitalo dydį. Minimalus UAB įstatinio kapitalo dydis yra 2500 eur.
6) Akcijų skaičių ir nominalią vienos akcijos vertę.
7) Akcijų dalis tenkančias kiekvienam akcininkui.

Žinodami visus šiuos duomenis UAB „Apskaita AG“ darbuotojai atliks visus steigimo veiksmus ir įsteigs Jums UAB. Jums beliks tik pasirašyti parengtus dokumentus.

Call Now Button