1. UAB steigimas prasideda nuo pavadinimo rezervavimo. Užpildoma forma JAR-5 ir pateikiama VĮ „Registrų centrui“. Už pavadinimo įregistravimą sumokamas 16,22 € atlyginimas. Pavadinimas rezervuojamas 6 mėnesiams.
Formos pildymo ypatybės: rekomenduojame rašyti daugiau nei vieną pavadinimą. Pavadinimus pradėkite rašykite nuo labiausiai patinkančio. Jei pirmas pavadinimas užimtas tuomet bus tikrinamas sekantis. Ir taip kol rezervuos pirmą laisvą.
Ar yra laisvas įmonės pavadinimas galite patikrinti čia.

Prašymą laikinai įtraukti pavadinimą į juridinių asmenų registrą (JAR-5) gali pateikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Jei pavadinimas registruotas ne steigėjo vardu VĮ „Registrų centrui“ galima pateikti raštišką pavadinimo savininko sutikimą (notariškai tvirtinti nereikia) ir teisės į pavadinimą bus perleistos nurodytam asmeniui.

Pavadinimas rezervuojamas per vieną darbo dieną. Sekančią dieną galima nuvykti pasiimti pažymą apie laikinai įtrauktą į juridinių asmenų registrą pavadinimą.

2. Kai žinomas tikslus pavadinimas, UAB steigėjai pasirašo UAB steigimo sutartį. Kai steigia vienas steigėjas pasirašo UAB steigimo aktą.

Kas turi pasirašyti steigimo dokumentus?
Steigimo dokumentus turi pasirašyti steigėjai, arba steigėjų įgalioti asmenys. Jei steigėjas fizinis asmuo įgaliojamas turi būti patvirtintas notaro.

3. Pasirašius steigimo sutartį steigėjų įgaliotas asmuo arba steigėjas atidaro kaupiamąją sąskaitą banke. Į kaupiamąją sąskaitą banke įnešamas įstatinis kapitalas. Minimalus įstatinis kapitalas UAB yra 2500 €. Kai banko sąskaitoje yra suformuotas įstatinis kapitalas bankas išrašo pažymą. Šią pažymą su visais steigimo dokumentais būtina pristatyti notarui.

4. UAB steigimo dokumentai pristatomi notarui. Notarui pateikiami šie UAB steigimo dokumentai:

  1. Kai steigėjas yra vienas fizinis asmuo: steigimo aktas, steigėjo sprendimas, įstatai, UAB akcininkų sąrašas, patalpų savininko raštiškas sutikimas, banko pažyma, formos: JAR-1; JAR-AF; JAR-VO-V; JAR-T; KD-1.
  2. Kai yra daugiau nei vienas steigėjas: steigimo sutartis, steigiamojo susirinkimo protokolas, įstatai, UAB akcininkų sąrašas, patalpų savininko raštiškas sutikimas, banko pažyma, formos: JAR-1; JAR-VO-V; JAR-T; KD-1.

Plačiau apie patalpų savininko sutikimas registruoti UAB.

5. Kai notaras patvirtina, kad visi dokumentai yra teisingai parengti ir atitinka tą dieną galiojančius įstatymus, dokumentus grąžina steigėjui ar steigėjo įgaliotam asmeniui. Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo juos pristato „Registrų centrui“.

6. „Registrų centre“ užregistruojama nauja UAB. Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo nuvyksta į „Registrų centrą“ pasiimti įsteigtos UAB įstatų.

„Registrų centras” UAB registruoja per 3 darbo dienas.

Pirmi žingsniai įsteigus UAB

Call Now Button