MB steigimas. Ką reikia žinoti prieš steigiant mažąją bendriją.

Jūs nusprendėte pradėti savo verslą, pasirinkote ir jo formą – mažąją bendriją (MB). Viską apmąstėte, viskam pasiruošėte. Ar tikrai? MB steigimas – nesudėtingas, bet pasiruošimo reikalaujantis darbas. Atrinkome dažniausiai iškylančius klausimus, kuriems atsakymai turi būti jau parengti  pildant MB steigimo dokumentus.

Mažoji bendrija – teisinė verslo forma, kurią dažnai renkasi pradedantieji verslininkai. Ją steigia vienas ar keli asmenys, kurie vadinami mažosios bendrijos nariais. Narių gali būti iki 10.

Įmonės buveinė (registracijos adresas)

Įmonės buveinė – patalpų, kuriose registruojama įmonė, adresas. Ji turi būti Lietuvos Respublikoje. Adresą įrašyti būtina. Tai paprasta, jei turite nuosavo nekilnojamo turto ir norite tose patalpose registruoti įmonę, bei nėra tam prieštaraujančių bendrasavininkų. Kitu atveju, kai neturite nuosavybės teise priklausančių patalpų, registracijos adreso pasirinkimas gali pareikalauti nemažai laiko. Tam yra paprastas sprendimas – registracijos adreso suteikimo paslauga: https://imoniu-steigimas.eu/registracijos-adresas/. Plačiau apie registracijos adresą: https://imoniu-steigimas.eu/registracijos-adreso-suteikimo-ypatumai/.

Narių įnašai

Įnešamas gali būti materialusis arba nematerialusis turtas, kuris gali būti įvertintas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Nurodoma, ką konkrečiai steigėjas įneša (pvz. kompiuteris). Turto perdavimas mažajai bendrijai nėra palankus mažosios bendrijos nariui, kadangi pagal VMI išaiškinimą:  (parengta pagal teisės aktų nuostatas galiojusias 2018 m. sausio 1 d.) http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.16.3/-/asset_publisher/0OhS/content/klausimai-ir-atsakymai-del-mazuju-bendriju-apmokestinimo/10174 už perduodamą turtą MB narys privalo sumokėti Gyventojų Pajamų Mokestį.

Tuo tarpu piniginis įnašas nėra nei apmokestinamas nei reikalingas vertinimas.

Veiklos laikotarpis, tikslai. Valdymo organai

Veiklos laikotarpis pasirenkamas neribotas, nebent įmonė būtų steigiama konkrečiam baigtiniam projektui. Tada pildant reikia nurodyti ir numatomą veiklos pabaigos datą.

Veiklos tikslai – nurodomas veiklos objektas, glaustai apibūdinant juridinio asmens ūkinės komercinės veiklos pobūdį (pvz. baldų gamyba, reklama ar kt.). Svarbu paminėti, kad veiklos tikslų pasirinkimas nėra baigtinis procesas ir MB gali verstis bet kokia veikla, kuri neprieštarauja įstatymams, kai tai yra parašyta jos nuostatose.

Mažosios bendrijos valdymas ir sprendimų priėmimas

Turite nuspręsti, kaip bus valdoma Jūsų mažoji bendrija. Dažniausiai pasirenkami valdymo organai – mažosios bendrijos narių susirinkimas ir vadovas, jei nusprendžiama, kad jis bus.

Reikiamas balsų skaičius sušaukti narių susirinkimą turi būti pildomas santykiu – 1/2, 2/3 ir pan. 2/3 pasirinkimas – optimalus variantas, kad sprendimai būtų priimti pritariant daugiau nei pusei narių.

Narių informavimo terminai ir priemonės

Pildant steigimo formą reikia pasirinkti narių informavimo terminus  (narių susirinkimo sušaukimo, narių informavimo apie šaukiamą narių susirinkimą, bendrijos dokumentų kopijų pateikimo nariui prašant ir kitų). Patogiausia pasirinkti visiems veiksmams vienodą laiko terminą, kad būtų išvengta painiavos vėliau. Jis gali būti 10, 15, 30 ar tiek dienų kiek nustatysite Jūs.

Taip pat turite nuspręsti, kaip mažosios bendrijos nariams perduosite pranešimus. Mūsų rekomenduojamas pasirinkimas „pasirašytinai arba elektroninių ryšių priemonėmis arba registruotu laišku“. Tai patogiausi būdai, esant įvairioms situacijoms galima pritaikyti tinkamiausią sprendimą.

Suvedama juridinio asmens kontaktinė informacija. Rekomenduojame iš anksto susikurti įmonės elektroninio pašto adresą.

Čia aprašėme svarbiausius dalykus, kuriuos reikia aptarti ar padaryti prieš mažosios bendrijos steigimą. Žinoma, yra ir kiti reikšmingi klausimai, į kuriuos turite žinoti atsakymą, jei reikia pagalbos ar patarimo – drąsiai kreipkitės, kartu rasime sprendimą. MB steigimas neturi gaišti Jūsų laiko. Daugiau informacijos apie mažąsias bendrijas: https://imoniu-steigimas.eu/mb-mazosios-bendrijos-steigimas/.

Parengta pagal Registrų centro ir VMI pateiktą informaciją.

Call Now Button