Steigiant naują įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, būtina žinoti, kokie UAB steigimo dokumentai yra reikalingi ir kam juos reikia pateikti. UAB „Apskaita AG“ specialistai šiuos dokumentus pildo arba prašo iš klientų, kai užsakoma įmonės steigimo paslauga.

Kokie gi dokumentai yra reikalingi steigiant UAB?

1. Įmonės pavadinimo registracijos pažymėjimas. Prieš steigiant įmonę būtina užpildyti VĮ REGISTRŲ CENTRAS JAR-5 formą, dėl laikino įtraukimo į juridinių asmenų registrą. JAR-5 forma nustato ir būsimos UAB pavadinimą. Pavadinimas turi būti unikalus. Per 1 darbo dieną išrašoma pažyma apie įtraukimą į juridinių asmenų sąrašą ir pavadinimo rezervavimą.

2. UAB steigimo sutartis arba aktas. Rezervavus pavadinimą, sudaroma UAB steigimo sutartis, jei steigėjai (būsimieji akcininkai) yra keli. Jei steigia vienas žmogus, parengiamas uždarosios akcinės bendrovės steigimo aktas. Papildomai parengiami ir tokie dokumentai, kaip steigėjo sprendimas (jei steigėjas yra vienas) arba steigėjų susirinkimo protokolas bei UAB steigėjų sąrašas.

3. Banko išrašas apie įstatinį kapitalą. Su UAB steigimo sutartimi arba aktu reikia eiti į banką, kur atidaroma įmonės sąskaita ir pervedamas 2500 eurų įstatinis kapitalas. Kai padaromas pavedimas, bankas pateikia pažymą, kad yra įmonės sąskaita su 2500 eurų.

4. UAB įstatai. Tai dokumentas, kuris nusako, kaip veikia UAB, kokia jos veikla, valdymas, atsakomybė ir kiti dalykai. Įmonės įstatai paprastai priklauso nuo verslo srities, tad rengiant įstatus reikia įsigilinti į būsimą veiklą, kad kuo tiksliau ir išsamiau būtų parengti patys įstatai.

5. Patalpų savininko raštiškas sutikimas. Kiekvienai naujai įmonei turi būti registruojamas oficialus būstinės adresas. Tai gali būti namų adresas, taip pat nuomojamų patalpų adresas, jei patalpų savininkas sutinka. Savo sutikimą jis patvirtina raštiškai.

6. Papildomos VĮ REGISTRŲ CENTRAS formos JAR-AF (vienintelio akcininko forma), JAR-VO-V (vienasmenio valdymo organo forma), JAR-T (taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu), KD-1 (informacija nemokamam kontaktinių duomenų įtraukimui į Juridinių asmenų registro duomenų banką).

7. Įgaliojimas steigėjams. Kai įmonę steigia UAB „Apskaita AG“ specialistai, reikia ir pasirašyto įgaliojimo, kuris leidžia steigėjų įmonei veikti fizinio asmens ar kelių asmenų vardu. Šis dokumentas reikalingas įvairiose institucijose siekiant įrodyti, kad veikiama tam tikro asmens vardu.

Štai ir visi UAB steigimo dokumentai. Juos surinkus prasideda kita procedūra – patvirtinimas pas notarą. Kai notaras patvirtina, kad visi dokumentai tvarkoje, jie pristatomi į VĮ REGISTRŲ CENTRAS kur per tris darbo dienas įmonė užregistruojama ir išduodamas įmonės registracijos pažymėjimas, patvirtinami UAB įstatai. Kai kurias formas dabar galima pildyti internetu. Tuo atveju notaro patvirtinimo nereikia.

Įmonių steigimo tvarka nuolatos keičiasi, taikomos papildomos procedūros, dėl to geriausiai prieš steigiant pasikonsultuoti su įmonių steigimo profesionalais. Susisiekite su mumis dėl konsultacijos – esame savo srities lyderiai ir profesionalai.

Call Now Button